2005 anketi

Homepage » 2005 anketi
share on facebook  tweet  share on google  print  

2005 anketi

Anketimize toplam 687 katılımcı görüş bildirmiş, katılımcıların sadece %18’inin web sitesinden memnun olduğu, %36’sının ise henüz web sitesi olmadığı sonucu çıkmıştır. Web sitesi olup da web sitesinden herhangi nedenlerle memnun olmayan firmaların oranının ise %46 olduğu görülmüştür.

Bu sonuçlar üç açıdan önemlidir:

 • 2003 yılında %53 olan web sitesi sahipliği oranı(*), şirketlerde bugün %64'lere ulaşmış, pazar %20'ye yakın bir büyüme kaydetmiştir.
 • Sıra %26'lara ulaşan e-ticaret, e-iş hedefinin getireceği doğal e-dönüşüm sürecine gelmiştir.
 • İş hayatımızın yöneticileri sahip oldukları web sitesinden memnun değildir.

  Web sitesi sahipliği oranı
  2003 yılında benzer bir araştırmayı gerçekleştiren Microsoft ve Procon GFK şirketleri Türkiye'de web sitesi sahipliği oranının %53 (*) olduğunu gösterirken, bu oran 2005 yılında %64'e ulaşmıştır. Bu da pazarın 2 yılda %20'lik bir gelişim içerisinde olduğunu göstermektedir.

  (*) Kaynak : Türkiye Bilişim Derneği - Kadıköy Çalışma Grubu

  Yöneticiler web sitelerinden memnun değil
  Sahip oldukları web sitesilerinden herhangi bir nedenle memnun olmayanların oranının bu derece yüksek olması sebebi ile bir çok anket katılımcımız ile telefon ile ayrı bir çalışma daha gerçekleştirdik.

  KOBİ'lerin bilişimle teması son 4-5 yıl içerisinde oluşmuş ve pek çok web sitesi "Yaptırma zorunluluğu hissedildiği" için yaptırılmıştır. Doğal olarak da sahip oldukları web sitesi firmalarıyla ve bu web sitesinden beklentileriyle örtüşmemektedir.

  Bir web sitesi yaptırmadaki neden mutlaka firmanın hazırlamayı/hazırlatmayı planladığı web sitesinden ne tür kazanımlar elde edebileceğinin farkındalığı olmalıdır.

  Zaten bu farkındalık hazırlanılacak web sitesinin de amacının bulunmasını sağlayacaktır. Bu kazanımlar firmadan firmaya farklılık gösterecektir. Pazar payını arttırmak, maliyetleri düşürmek, bayi sayısını arttırmak, verimliliği arttırmak, vb. kazanımlar bu konuda örnek olarak gösterilebilir.

 • Türkiye e-dönüşüme hazırlanıyor
  e-ticaret ve e-iş hedefine sahip şirketlerin oranının %26'lara ulaşması, e-dönüşümde devlet ve büyük ölçekli kuruluşlardan sonra KOBİ'lerin de artık e-dönüşüm sürecine dahil olduklarını izleyeceğimiz yeni bir dönemin başladığını göstermektedir. 

  Gelişen web teknolojiler 90'ların sonundan itibaren, dünyada gelişen web teknolojileri yeni bir akım başlatmış, şirketler ve devletler "asp, php, java ve aspx .NET" tabanlı yazılımlarının getirdiği teknolojiler sayesinde e-ticaret ve e-iş sürecine hızlı bir dönüşüm başlamıştır. Türkiye'de ise bu akımdan genel olarak kamu kurumları ile büyük ölçekli kuruluşlar etkilenmiş, henüz bir çok şirketin daha web sitesi sahibi olma yada anketimizden de anlaşılacağı üzere "nasıl bir web sitesine sahip olunmalı" sorusunun çözümleri arayışında olduğu gözlenmektedir.

  Anket katılımcılarımızın bir kısmı ile gerçekleştirdiğimiz daha detaylı çalışmada ise özellikle KOBİ'lerin, hatta bir çok büyük ölçekli işletmenin web sitelerini sadece tanıtım amaçlı kullandıkları, henüz web sitelerini e-iş amaçlı ve gelir sağlayıcı bir yapıda modelleyemediklerini ayrıca göstermiştir.

 • Web sitesi bütçesi
  İyi bir web sitesinin sizce maliyeti ne kadardır?
   1.000 USD'den az
   1.001 - 2.000 USD
   2.001 - 3.000 USD
   3.001 USD ve üstü

  245 total votes.
  Show results
  RETURN Bilişim San. Tic. A.Ş. 
      +90 - 312 - 319 00 41
  www.e-jett.com     www.arztalep.com     www.ejett.com      Her hakkı saklıdır, ©1998-2007 RETURN Group, ©2003-2007 RETURN Bilişim A.Ş.